Jak vyčistit pračku jedlou sodou a odstranit nepříjemné zápachy

Jak vyčistit pračku jedlou sodou a odstranit nepříjemné zápachy

Věřte nebo ne,⁣ pračky mají také své zákoutí,​ které⁢ se‍ občas potřebuje dobře vyčistit. A jedním ‍z⁢ jednoduchých ⁢a efektivních způsobů,‌ jak toho dosáhnout,⁢ je pomocí jedlé⁤ sody. Ano, ta⁤ samá ⁤jedlá ⁣soda, kterou běžně používáte při pečení,​ může​ být​ skvělým⁤ pomocníkem v ‌boji s nepříjemnými zápachy, které se v ⁢průběhu času‌ mohou v pračce vytvořit. Nejenže pomůže odstranit tyto zápachy,⁢ ale také bude přírodní a šetrnou volbou‌ pro⁣ vaši⁤ pračku. V ‍tomto článku se dozvíte,⁣ jak jedlou sodou vyčistit pračku a ‍jak se​ zbavit těchto nepříjemností jednou provždy. Zjistíte, ⁣že ‌to není nikterak složité ⁢a‍ určitě stojí za to vyzkoušet.

1. Jak ⁤využít jedlou sodu k účinnému​ čištění pračky

Pokud máte pocit, že vaše pračka potřebuje osvěžit, jedlá‍ soda ⁣je skvělým ⁣pomocníkem, který​ může vám ‌pomoci vyčistit pračku‍ a odstranit ‍nepříjemné‌ zápachy.⁢ Jedlá soda‍ je nejen cenově ​dostupná, ale také ⁣ekologicky šetrná a může být velmi účinná při ‌odstraňování nečistot.

Jak tedy⁤ využít ⁣jedlou sodu ⁣k účinnému čištění pračky? Začněte tím, že do prázdné pračky napustíte horkou vodu⁣ a přidáte 1/2 ⁣šálku‍ jedlé sody. ⁤Spusťte pračku na⁤ normálním ‍programu a ‌nechte ‍ji pracovat‌ bez prádla. Jedlá soda ‌pomáhá ‍rozpouštět tukové‌ zbytky a nečistoty, což⁣ zanechá vaši pračku svěží a čistou.

Dalším ‍způsobem,‍ jak​ vyčistit ‌pračku jedlou sodou, je smíchání⁢ jedné části ‌jedlé sody a⁤ jedné části vody. Tuto ⁢pastu naneste na hadici od ‌prádelní koše a otřete ji houbičkou nebo kartáčkem na nádobí. Poté opláchněte hadici ⁤teplou vodou. Tímto způsobem můžete odstranit ⁣zbytky detergentu a ‌další⁣ nečistoty, které se mohou hromadit ⁣na ‌vnitřních součástech⁤ vaší ⁢pračky.

Ujistěte ⁤se, že používáte bezpečná​ množství‌ jedlé ​sody a⁢ dodržujte instrukce výrobce při čištění pračky.⁤ Jedlá soda může být efektivním prostředkem​ při úklidu ‌pračky, ale je ‌vždy⁣ důležité dbát⁣ na správné používání​ a zachování bezpečnosti.

2. Odstranění​ nepříjemných⁣ zápachů z pračky ‍s pomocí jedlé sody

Pračka ‍je nepostradatelným spotřebičem v každé domácnosti, ⁣který nám ušetří spoustu práce.​ Avšak ⁣po ⁣čase se v ní může začít ⁢objevovat‍ nepříjemný zápach ⁣způsobený ‍zbytky‍ detergentu, mokrou ⁤vlhkostí a plísní. Naštěstí je‌ tu jednoduchý a⁣ přirozený způsob, jak‍ se ⁢tohoto problému zbavit, a ⁢to pomocí ⁤jedlé ‍sody.

Jedlá soda je cenově dostupný ⁣produkt,​ který najdete ve většině domácností. Je​ známá ‌svými absorpčními vlastnostmi ‍a⁣ schopností neutralizovat zápachy. Pro odstranění nepříjemných zápachů z pračky postupujte následovně. ⁣Nejprve vymyjte plnící otvor pračky a⁣ gumové těsnění směsí jedlé sody a vody.​ Tuto směs naneste ⁣na​ hadřík a pečlivě otřete problematické ​oblasti.⁢ Následně vložte‍ do ‍prádla‌ do bubnu pračky jednu či dvě hrstky⁤ jedlé sody. Tato přísada absorbuje zápachy a zanechá vaše prádlo čerstvé a provoněné.
3. Unikátní tipy a triky pro efektivní čištění a ‍odstranění ⁤zápachů z‌ pračky

3.‍ Unikátní tipy a triky pro efektivní čištění ⁢a odstranění zápachů z⁣ pračky

Pokud se vaše pračka začala vůní trochu podobat skladišti starého sýra, nebo máte podezření, že uvnitř se vytvořila nežádoucí plíseň, ‍nemusíte ji hned vyhazovat a ⁣pořizovat novou. Jednoduchým způsobem, jak ⁤vyčistit pračku a zbavit ji nepříjemného zápachu, ⁢je použití jedlé‌ sody. Jedlá soda ⁤je ‍nejen levný, ale také přírodní prostředek, který dokáže účinně neutralizovat zápachy.

Postup⁢ je jednoduchý. Vezměte jednu ⁤polévkovou lžíci jedlé sody⁣ a rozmíchejte ‍ji⁢ s⁣ trochou vody, aby vznikla pastovitá⁢ konzistence. Následně tuto pastu ‌naneste⁤ na vlhkou houbičku‍ nebo hadřík⁣ a​ jemně‍ ji ‍roztřete‌ na ​vnitřní povrchy⁤ pračky. ‌Zaměřte‌ se zejména na gumové těsnění dveří, které je často zdrojem⁢ zápachu. Nechte pastu⁣ působit asi ‌30 minut, poté ji ⁢opláchněte‍ čistou vodou a⁢ osušte. Tímto jednoduchým postupem se zbavíte‍ nežádoucích zápachů a zároveň vyčistíte ​pračku ​od neviditelných nečistot.

Dalším skvělým ⁢trikem na odstranění​ zápachů je pravidelně používat přírodní⁣ odvápňovač. Při častém používání⁢ se‌ totiž⁣ v pračce mohou ⁣usazovat vápníkové ‍usazeniny, které přispívají k vývoji zápachů. Odvápňovač dokáže vápník rozpouštět⁣ a⁢ odstraňovat, čímž⁢ zajišťuje delší životnost ‍pračky ‌a‌ čistší​ oblečení. Stačí⁢ jen přidat ‌odvápňovač do ​prádla během‌ běžného cyklu a nechat pračku ‌postupně odvápňovat. ‌Doporučuje⁤ se ⁣používat odvápňovač⁢ pravidelně jednou ‍za⁢ dva ⁢až tři ⁣měsíce, aby se udržela efektivita pračky a zamezilo se tvorbě ⁤nepříjemných zápachů.

S těmito jednoduchými postupy se zbavíte nepříjemného ⁣zápachu a budete mít nejen čistou, ale také voňavou pračku. Můžete se tak ⁢vrátit k praní s‍ jistotou, že vaše ⁤oblečení bude‍ vždy čerstvé⁢ a bez jakýchkoli nežádoucích pachů.
4. Pěší⁤ přehled postupu při čištění​ pračky s použitím⁤ jedlé sody

4. Pěší přehled postupu při čištění⁢ pračky⁤ s použitím jedlé ⁢sody

Pokud‍ se vaše pračka začíná dívat trochu zašmodrchaně ⁣a zanechává ve vašem prádle nepříjemný ‍zápach, může to⁣ být ⁤čas dát jí důkladnou‍ čistku. Jedlá soda je ‌skvělým prostředkem ⁢pro odstranění ⁣skvrn, nečistot ⁢a ⁢bakterií ⁢z pračky, a navíc⁢ eliminuje nepříjemné pachy. Zde je⁤ jednoduchý návod,‍ jak vyčistit pračku pomocí ​jedlé sody ‌a dosáhnout osvěžujícího výsledku.

 1. Připravte ⁢pračku: Než začnete, ujistěte se, že pračka ⁣je vypnutá‍ a odpojená od elektrického napájení. Otevřete dvířka pračky a⁣ odstraňte veškeré oděvy a‍ případné zbytky z bubnu. Je ‍také ‌vhodné sejmout a​ vyčistit filtr ⁢pračky, abyste odstranili případné⁢ zbytky nečistot. Pokud jste hotovi, jemně ‍navlhčete utěrku nebo‍ houbičku, abyste byli připraveni na‍ čištění.

 2. Použití jedlé ‌sody: Na jemně vlhkou ​utěrku ⁣či houbičku nasypte malé množství jedlé ⁤sody.⁤ Poté jemně otřete vnitřek pračky, včetně gumového těsnění dveří, bubnu a vnějších ‌povrchů. ‍Při čištění ‍se zaměřte na ‍problematické⁣ oblasti, ⁤jako je ⁢případný‌ zbytkový ⁢zákal nebo ⁤usazeniny detergentu.‌ Ujistěte se, že nezapomínáte na otírání filtru⁤ pračky. Jedlá soda⁣ skvěle⁢ odstraňuje ‍nečistoty a pachy, zároveň je šetrná ⁤k ‍prostředí. ​Na⁢ závěr opláchněte utěrku ​čistou vodou a důkladně vysušte vnitřek⁣ pračky, abyste předešli reziduálnímu zápachu.​ Vaše‌ pračka ‍bude znovu zářit čistotou a⁤ působit svěžestí na vaše prádlo!
  5. Jak​ dlouhodobě​ udržet pračku čistou⁤ a svěží ⁣pomocí⁢ jedlé sody

  5. ​Jak dlouhodobě ‌udržet pračku⁣ čistou⁤ a⁣ svěží pomocí⁣ jedlé sody

  Pračka⁤ je jedním z nejvyužívanějších spotřebičů ​v našem ⁤domácnosti, ‍který potřebuje pravidelnou údržbu. Jednou z nejjednodušších a​ přirozených⁣ metod,⁣ jak‌ udržet ⁤pračku čistou a svěží, ⁢je použití jedlé sody. Tento dostupný ⁢a levný produkt má ⁢mnoho úžasných vlastností,⁤ které ⁣vám pomohou vyčistit pračku ‍a odstranit nepříjemné zápachy.

 3. Vyčistěte prádelní ​bubon:

  • Nejprve vyjměte⁤ všechno prádlo ⁤z pračky⁣ a odstraňte případné zbytky ⁢nečistot.
  • Do malé mísy ⁣smíchejte ½ šálku jedlé sody⁤ s vodou, dokud ‍nevytvoříte pastu.
  • Tuto pastu naneste na vlhký hadřík⁢ nebo houbičku a pečlivě očistěte prádelní ​bubon. Zaměřte se⁤ zejména na gumové těsnění, ⁢které bývá často znečištěné.
  • Pokud jsou⁤ na bubnu viditelné⁣ stopy⁢ rezavého nebo plísnivého povlaku, ⁢můžete na ně ⁣aplikovat směs‌ jedlé sody a⁤ octa⁤ (1 šálek⁤ sody+1 šálek octa) a nechat působit ⁤asi 30 minut. Poté opláchněte vodou.
 4. Odstraňte zápachy:
  • Nepříjemné zápachy ⁣v ‍pračce⁢ lze snadno ⁤neutralizovat⁣ pomocí jedlé sody.
  • Naplňte pračku ‌vodou na​ maximální hladinu ​a přidejte ⁣1⁤ šálek jedlé sody.
  • Spusťte ​dlouhý program na 90 °C. Tím ‌se‌ soda dostane‍ do všech skrytých a těžko dostupných míst ​v pračce, čímž odstraní zápachy‍ a ⁣nečistoty.
  • Po dokončení programu‍ nechte ‌pračku otevřenou na ‍několik hodin,‌ aby‍ se dobře vyschla.

Pravidelná údržba pračky je ⁤klíčová pro její ‍dlouhodobou​ životnost a efektivní ​funkci. S využitím jedlé sody můžete ‌jednoduše a přirozeně ⁢udržet ​pračku‍ čistou a svěží. Pamatujte ‌si však, ⁣že ⁢před použitím​ jedlé sody‌ vždy zkontrolujte návod od ​výrobce, abyste se ujistili, že je ‌kompatibilní s daným‌ typem pračky.
6. Vynikající domácí recepty s⁤ jedlou sodou na čištění​ pračky

6. Vynikající domácí recepty s jedlou sodou⁤ na čištění ⁢pračky

Jedlá soda je univerzálním čisticím prostředkem, který se však často používá pouze při pečení a vaření.⁢ Co však ⁣možná nevíte, je fakt, že jedlou ​sodou lze úspěšně použít‍ i při ⁣čištění‍ pračky. Máte-li domácí⁣ spotřebič, který začíná vonět‍ nebo ⁢nečistí ⁢prádlo tak, jak by měl, jedlá soda může⁣ být pro vás skvělým řešením.

Zde je několik vynikajících receptů s​ jedlou sodou, které​ vám ‌pomohou‍ vyčistit ⁣pračku a odstranit nepříjemné zápachy:

 1. Čistící ​cyklus s ​jedlou ‍sodou:

  • Nalijte do⁤ pračky jednu ⁣šálkovou⁢ jednotku jedlé sody.
  • Nastavte pračku na‌ nejvyšší ‌teplotu a​ nejdelší ⁤dobu praní.
  • Spusťte pračku a nechte ji dokončit cyklus.
  • Po skončení cyklu proveďte​ ještě jedno praní‌ bez přidání prádla, ​aby se odstranila veškerá ⁤jedlá soda.
 2. Odstraňovač zápachu s ⁤jedlou sodou:
  • Smíchejte‌ jednu šálkovou ⁢jednotku ​jedlé sody s‌ jednou šálkovou‍ jednotkou bílého‍ octa.
  • Nalijte směs do prádelního sáčku a zavřete ⁢jej.
  • Umístěte sáček‌ do pračky ​a spusťte ⁤krátký‌ cyklus ‌na nejvyšší teplotu.
  • Po skončení cyklu vyjměte sáček ⁤a nechte pračku volně uschnout.

Tyto jednoduché a účinné recepty s⁤ jedlou sodou vám ‍pomohou být bez starostí o⁤ nepříjemné zápachy a zajištěním funkčnosti vaší pračky. Vyzkoušejte je a uvidíte⁢ rozdíl!
7.⁤ Nejběžnější chyby při používání jedlé⁢ sody k ‍údržbě pračky

7. ‌Nejběžnější chyby při používání jedlé⁤ sody ‍k​ údržbě pračky

Jedlá soda je skvělým přírodním ⁤prostředkem pro čištění a odstraňování nepříjemných ‌zápachů⁢ z pračky. Je ⁣však ⁢důležité vědět, jak ji‍ správně⁣ používat, aby nedocházelo ​k nejběžnějším chybám. Zde⁢ je několik⁢ důležitých tipů a triků, které ‌vám pomohou​ využít jedlou‌ sodu k ⁢efektivnímu⁣ čištění pračky:

1. Množství jedlé sody: Je důležité‍ použít správné množství jedlé⁢ sody. Příliš málo soda nemusí mít dostatečný účinek, zatímco příliš mnoho může⁣ zanechat zbytečné zbytky a⁤ zaschnutou pastu. Doporučuje se přidat 1/4 šálku jedlé⁢ sody přímo do bubnu pračky.


2. Doba namáčení: ​Aby jedlá soda měla čas ‍působit, je‍ důležité ‍nechat ji⁣ působit po ⁢dobu 30 minut⁢ až 1 hodiny před spuštěním pračky. Tím se zajistí, ⁤že všechny nečistoty, zápachy⁤ a mastnoty budou dokonale odstraněny. Po ‌uplynutí doby‍ jednoduše spusťte pračku na běžném programu ⁣s teplotou vody⁤ přizpůsobenou druhu ​oděvu.


8. Alternativní přírodní způsoby‌ odstraňování​ zápachu ⁢z pračky mimo jedlou sodu

8. Alternativní přírodní způsoby‌ odstraňování zápachu z pračky mimo jedlou sodu

Pokud máte⁤ v pračce ​neustálý nepříjemný zápach, není třeba hned sahat po běžně dostupné jedlé sodě. Existuje mnoho alternativních ​přírodních⁤ metod, ‍které vám pomohou odstranit nepříjemné zápachy a zároveň vyčistit pračku. Jednou z ‌možností je použití octu. Octový roztok dokáže efektivně odstranit zápachy z pračky ‌a zároveň⁣ působí jako přírodní dezinfekce. Stačí smíchat 1 šálek octa s 1 šálkem vody a touto směsí průběžně čistit ‍pračku.⁢ Octový roztok můžete nalít‍ do předního plniče a nechat⁤ pračku prát ‍na nejvyšší ‍teplotu bez prádla.⁤ Zároveň je doporučeno pravidelně čistit i gumovou těsnicí ⁢lištu pračky.

Další možností je ⁢použití citronové šťávy. ⁤Citrónová⁢ šťáva je přírodní⁢ dezinfekční prostředek,​ který ⁤může​ přirozeně omezit ​výskyt zápachů v pračce. Stačí vymačkat citronovou šťávu ze dvou až ‍tří citronů​ a nalít ji do ‍pracího boxu pračky. Následně ‌nastavte nejvyšší možnou teplotu ‍a nechte pračku bez ​prádla prát celý ⁣cyklus. Tímto způsobem se⁢ zbavíte​ nejen ⁢zápachů, ⁣ale ⁣také potenciálních bakterií a plísní,‍ které se mohou v ⁢pračce vyskytovat. Nezapomeňte ‍pravidelně vycistit‍ také⁢ filtr pračky, který může být zdrojem zápachu a špatného fungování.

9.⁣ Důležité ‍rady a pokyny pro neškodné a účinné použití⁢ jedlé sody při ‍čištění⁢ praček

Pokud‌ se ⁣vaše ⁤pračka začíná cítit nepříjemně a potřebujete jí udělat pořádnou várku ⁤péče ‌a čistoty,‍ jedlá soda je vaším ‍tajným zbraněm! Jedlá soda ‍je účinný a šetrný ‍čisticí prostředek, který ​dokáže odstranit nepříjemné ⁣zápachy⁤ a‍ usazeniny ve​ vaší pračce.

Zde je ‌několik důležitých ​rad a pokynů,⁤ jak správně a⁢ efektivně použít‌ jedlou sodu při čištění pračky:

1. Odstraňte​ zbytky⁤ oděvu a dalších předmětů z pračky. Ujistěte se, že⁤ pračka je ‍úplně prázdná a bez ‌jakýchkoli předmětů.

2. Mějte⁢ na paměti, že jedlá‍ soda‌ se používá ⁣jako doplněk ​běžného pracího prostředku. Nezapomínejte na použití ⁤vašeho běžného pracího prostředku. ⁣Jedlá soda je zaměřena na odstranění zápachu a ​usazenin,​ zatímco prací prostředek se⁢ stará o‍ vyprání ‍špinavého prádla.

3. Pro nejlepší‌ výsledky ‌naplňte⁣ pračku vodou a přidejte⁢ 1/2 šálku⁤ jedlé sody. Nastavte ⁢pračku na dlouhý a horký cyklus.⁣ Nechte mísit sodu‍ a vodu po dobu několika minut a⁢ poté ​zastavte pračku. Nechte ⁣roztok sody‌ působit po⁢ dobu jedné hodiny, aby se odstranily nežádoucí zápachy ⁢a usazeniny.

4. Po hodině opět spusťte ⁢pračku na‍ plný cyklus.‌ Tentokrát ⁢použijte jen vaši⁤ běžnou prací látka bez ⁣přidání jedlé sody.‌ Tím se‌ zajišťuje důkladné odplavení sodového‍ roztoku a⁣ odstranění případných zbytků nečistot.

Pamatujte, že pravidelné ⁣čištění pračky ‍pomocí jedlé sody je ⁢důležité pro⁤ udržení jejího optimálního výkonu a prodloužení ⁤její životnosti. S⁣ těmito radami a⁤ pokyny ⁤bude‌ vaše pračka čistá a svěží bez‌ nepříjemných zápachů. Většina z nás používá pračku každý⁢ den, a‍ proto je⁣ důležité ⁣udržovat ji ⁤čistou ⁢a bez nepříjemných zápachů.⁣ Jednou‌ z ‌nejlepších a⁢ cenově dostupných možností, jak vyčistit pračku, je použít ⁣jedlou ‍sodu. ⁣Tento ⁢přírodní ⁣produkt má​ silné čisticí‌ vlastnosti, ​které odstraní⁤ nečistoty​ a zápachy z pračky.

Jak tedy postupovat?⁣ Začněte tím, že do​ prádlového bubnu vsypete jednu šálku jedlé‌ sody.​ Nechte ​pračku‌ běžet na‍ nejvyšší teplotu⁤ a délku cyklu, který‌ preferujete. ⁢Jedlá ‌soda bude⁢ pracovat ⁤jako čistící prostředek a ⁢odstraní nečistoty a‌ zápachy z ​pračky. ⁣Po skončení cyklu ‌nechte ⁤pračku otevřenou,⁢ aby se dobře ⁤vyvětrala ⁢a zbavila se‍ zbytkového⁣ zápachu.

Další možností, jak odstranit zápachy⁤ z ​pračky,⁤ je použití octa. ‌Octový roztok je také účinný‌ při odstraňování⁣ zbytkových ⁢zápachů a ⁣zároveň pomáhá odstranit ​vápenaté usazeniny.‍ Pro tento postup nalijte do pračky jednu až dvě šálky octa a spusťte pračku na normální cyklus. Octový ⁣roztok desinfikuje pračku a ⁣odstraní nečistoty,⁣ včetně nepříjemného ⁤zápachu.

Je také ​důležité pravidelně čistit gumové těsnění na přední ​části pračky a‍ filtr uvnitř⁤ pračky.‍ Tyto části ‌mohou zadržovat zbytky prášku a ⁤vlhkost, které postupem času způsobí zápachy. Gumové ‍těsnění otřete‌ vlhkým hadříkem⁤ namočeným v jedlé sodě ⁢nebo ‍octu, a filtr vypláchněte pod ​tekoucí vodou.

Pamatujte, že pravidelná údržba ⁢a ​čištění pračky je klíčem k udržení ​čistoty a odstranění nepříjemných zápachů. Použití jedlé‍ sody ‌a⁣ octa jsou jednoduché a ‍cenově dostupné metody, které vám pomohou udržet pračku​ v​ optimálním stavu.‌

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *